Make your own free website on Tripod.com

Famke's gedachtes en interesses

Verdriet----Spreuken

Home
12-12-2012 de start van mijn nieuwe Leven
Engelse Spreuken en Gedichten
Ons Innerlijk Kind
Spreuken
Moeder Aarde
Verdriet----Spreuken
Een greep uit mijn Boekenkast
Linken

 
 

Het diepste verdriet wordt zo dikwijls verzwegen

voor het diepste geluk schieten woorden te kort

wij zijn met ons diepste verlangen verlegen

waar t liefste bezit slechts herinnering wordt.

 

VOOR JOU.

Voor jou een boom geplant

nog bladerloos maar straks

heel lichtgroen in de lente zon.

Wanneer ik langs je ga

je fluisterend zal groeten

zal ik het gras zijn aan je voeten

de wind die zacht je kruin beroert.

De merel nestelend in je takken

Nog sprakeloos-zal ik doen zingen van

dingen die ik je niet meer zeggen kon....Lily Kloots-Touwen

 

Ver gezicht

Kon ik je vinden aan de einder

die geen einde is een lijn

in schijn een vergezicht

dat wijkt zo lang ik verder reik

Kon ik de bergen die

het verder zien beletten verzetten

telkens weer tot aan de verste lijn

Kon ik daar bij je zijn ik ging niet verder meer.......Lily Kloots-Touwen

 

En altijd is het zo geweest

dat de liefde haar eigen diepte

niet kent dan op het uur der scheiding

Kahil Gibran

 

STERVEN

Wij zijn altijd veilig

dit is slechts een verandering

vanaf het moment dat we geboren worden

bereiden we ons voor om eens te meer

opgenomen te worden in het licht

stel je in op het volledig ervaren van vrede

engelen omringen je en leiden je bij elke stap

wat je kiest zal perfect voor je zijn

alles zal zich voltrekken op het ideale moment en

in de ideale plaats

dit is een tijd van vreugde

en een tijd om je te verheugen

je bent naar je Thuis zoals wij allemaal....Louise Hay

 

Tranen zijn de rivier van het leven

zij helpen ons door

diep emotionele ervaringen.

 

Mijn kleine moeder

zo lang alweer gestorven

groeit ze nog steeds....Jac Vroomen

 

Strooi uit mijn as voor alle winden

dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden

naar alles wat het zo beminde.

 

EN ALS IK GA

En als ik ga,

terwijl jij nog hier bent..

weet dan dat ik verder leef

vibrerend in en andere dimensie

achter een sluier voor jou verborgen.

Je zult me niet meer zien,

maar heb vertrouwen.

Ik wacht op de tijd dat wij weer samen

kunnen zweven, ons van elkaar bewust.

Tot dan, geniet ten volle van het leven..

En als je me nodig hebt,

fluister mijn naam dan in je hart

Ik zal er zijn.

 

Leven is eeuwig

Liefde is oneindig

De dood is slechts een horizon

en de horizon is niets anders

dan de beperking van ons zien.

 

            

VOOR EEN DAG VAN MORGEN

 

Wanneer ik morgen dood ga

vertel dan aan de bomen

hoeveel ik van je hield

 

vertel het aan de wind

die in de bomen klimt

of uit de takken valt

hoeveel ik van je hield

 

vertel het aan een kind

dat jong genoeg is

om het te begrijpen

vertel het aan een dier

misschien alleen

door aan te kijken

 

vertel het aan de huizen van steen

vertel het aan de stad

hoe lief ik je had

 

maar zeg het aan geen mens

ze zouden het niet geloven

ze zouden het niet willen geloven dat

dat een mens, een mens zo liefhad

als ik jou.

 

 

 

 

 

In ons hart leven mensen

die daar helemaal thuis zijn

en die daar blijven wonen

zelfs als ze dood zijn.

 

Wanneer je verdrietig bent,

blik dan in je hart

en je zult zien dat je weent

om wat je eens vreugde schonk. Kahil Gibran