Make your own free website on Tripod.com

Famke's gedachtes en interesses

Spreuken

Home
12-12-2012 de start van mijn nieuwe Leven
Engelse Spreuken en Gedichten
Ons Innerlijk Kind
Spreuken
Moeder Aarde
Verdriet----Spreuken
Een greep uit mijn Boekenkast
Linken

Het is beter te hebben lief gehad

en verloren,

dan nimmer te hebben lief gehad.

 

Wanneer je verdrietig bent,

blik dan in je hart

en je zult zien dat je weent

om wat je eens vreugde schonk. kahil gibran

 

De glimlach die je uitstuurt,

komt steeds weer bij je terug.

 

Wat nodig is zijn niet steeds nieuwe bergen

wat nodig is,

dat zijn nieuwe ogen.

 

Geblazen van de bergkam

verdwijnt de sneeuw in de voorjaarsregen.

Sassa Seitsetsu.

 

 

Wat de rups ervaart als sterven

ervaart de vlinder als geboren worden.

 

Zelfs door het kleinste raampje

schijnt de zon.

 

Onophoudelijk beitelen uw gedachten

aan de lijnenvan uw gezicht.

 

Ik mis de stem die er niet meer is:

om te beamen wat er is.

Frans Halsema.

 

 

Geluk huist niet in bezit noch in goud;

het geluksgevoel is thuis in de ziel.

 

 

Herfst, deze ochtend

ik wist het bij de eerste stap

op de geveegde veranda.

Matsue Shigayori

 

 

Wat ik geloof hoeft niet waar te zijn

ook al denk ik van wel.

Volg de stem van je hart

dat is 't enige pad.

 

Bamboo

Als het hard waait

zingt het in de binten

in mijn hart

een liedje van verlangen.

A.Snitker

 

Ook de heerlijkste wijn

ontstaat uit vertrapte druiven.

 

 

Je evenwicht bewijs je

op een smalle balk.

 

Met drie zwaluwen

wordt het aardig zomer.

 

Met de stroom mee

kom je gemakkelijk de rivier over.

 

Als de storm giert

kan je toch terug fluiten.

 

Een glanzende vacht en een vochtige neus,

wat wil je nog meer.

 

Laat je niet door eenvoud misleiden,

ze is zo helder als glas

en daarin gelijk aan de waarheid

die er voor al het andere was.

 

 

Toen ik nog een druppel was

was ik van de zee gescheiden

en o, zo druk met druppel zijn

nu weet ik: ik ben beide.

 

We kunnen over grenzen gaan

die enkel in de geest bestaan

de geest die onze rijkdom is

en tegelijk gevangen-is.

 

De mens die in vriendschap wortelt

draagt mooie vruchten.

 

Zonder vriendschap tussen paard en ruiter

is elke sprong gevaarlijk.

 

Dromen is het beste middel

om te slagen.

 

Wat je kunt dromen kan je ook realiseren.

In de knop van de onschuld

ligt de bloesem van de

waarheid besloten.

Michael Roads.

 

 

Vriendschap wordt geweven

in patronen van eerlijkheid en trouw

in kleuren van liefde

als kostbaar kant

teer om te zien

maar sterk genoeg

om ons gewicht te dragen

Vriendschap is een kunstwerk.

 

Als je doet wat je altijd deed,

krijg je wat je altijd kreeg.

 

Geen kennis in de wereld

kan jouw eenzaamheid genezen of

jou bevrijden van je grootste angst.

Marianne Frediksson.

 

 

Als je de weg vindt

zullen anderen jou vinden

Ze zullen zich

wenden tot jouw deur

al het onhoorbare

zal in je stem besloten liggen

De onzichtbare weg

zal zich in je ogen weerspiegelen.

 

 

Bij vergeven gaat het niet over de ander,

maar over jou.

Het is het loslaten van pijn en onrecht uit

het verleden, van de last die je mee

draagt.

 

Pas als je moed toont de weg te gaan,

toont de weg zich aan jou.

Paolo Coelho

 

 

Liefde, humor en geduld

zijn de vleugels waarmee

je over alle oceanen komt.

              

De poort
 
Ik ga door de poort
Stap voor stap en zonder omkijken
Mijn mantels leg ik af
Eentje, als een koningsmantel
Controle. Iemand zijn. Iets kunnen.
Ogen van de ander
Dan nog een mantel vol glitter en plezier
Die mantel die ook mijn gezicht bedekte
Altijd vrolijk, fier

Ik ga door de poort
Stap voor stap
Mantel na mantel
Glijdt van mij af
Verlicht mij, schoont mij, bevrijdt mij
Laat mij
Naakt. Schoon. Puur.
Niemand ben ik. Alles en allen.
Één ben ik; natuur.

Ik ga door de poort
Ik buig. Dieper buig ik. Dieper
Tot ik niets meer ben
En al buigend, groeit iets in mij
Warmte omringt mij
Geen mantel. Het is warmte van ‘niks’
Niks tastbaars wat mij houvast biedt
Zij is alles wat geboorte gaf aan mij en jou
Liefdevol, wetend,
troost, beschermt en heelt ze mij
Koestert mij in weten, nooit verloren
Zacht stroomt wat in mij was naar buiten
Als water uit de Bron.

Conny Coppen

 

 

Wanneer je met je hart kijkt                                                               

Kun je de immense schoonheid zien.                                                  

Die verborgen zit                                                                                     

In de kleinste details van het leven.